Predajca

Názov:LK.Trade
IČO:34283366
DIČ:1020378436
IČ DPH:SK1020378436
Mesto:Levice
PSČ:934 01
Adresa:Mlynská 1
Telefón:036 / 6313 448
E-mail:lktrade@lktrade.sk
Kontakt:Ľudovít Kopcsányi
Okresný úrad Levice, Číslo živnostenského registra: 402-7468

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 037/772 02 16
Fax:
  • 037/772 00 24